Non-stop
Kursnamn WordPress-sovelluskehitys
Kursdatum 01.06.2022 - 31.12.2025
Yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 10 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare viopesupport@metropolia.fi
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 01.06.2022 - 31.12.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

WordPress-sovelluskehitys

01.06.2022 - 31.12.2025

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee WordPress-sisällönhallintajärjestelmän perustoiminnan sekä osaa toteuttaa yksinkertaisen WordPress-ulkoasuteeman ja -lisäosan.

Sisältö

 • WordPress-sisällönhallintajärjestelmän asentaminen ja peruskäyttö.
 • Teemojen, lisäosien ja vimpainten toimintaperiaatteet.
 • Tavallisimmat WordPress-alustan valmisfunktiot.
 • Omien funktioiden kiinnittäminen koukkuihin.
 • Artikkelien ja sivujen näyttäminen teemassa.
 • Valikoiden ja vimpainpaikkojen toteuttaminen teemassa.
 • Omien artikkeli- ja kategoriakyselyiden toteuttaminen alustan työkaluilla.
 • Teeman muotoilu responsiiviseksi CSS-tyylitiedostoilla ja Javascriptin jQuery-kirjastolla.
 • Oman lisäosan rekisteröiminen ohjausnäkymään.
 • Oman artikkelityypin ja taksonomian määritteleminen.
 • Lyhytkoodien toteuttaminen.
 • Vimpaimen toteuttaminen.

Förkunskapskrav

Perustiedot HTML/CSS- ja PHP-ohjelmoinnista.

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty sen jälkeen kun opiskelija on saavuttanut kurssin tavoitteet.

Hän ymmärtää WordPress-sisällönhallintajärjestelmän toiminnan sovelluskehittäjän näkökulmasta sekä soveltaa kurssilla oppimaansa oman teemansa ja lisäosansa toteuttamisessa.

Hän on suorittanut kurssin molemmat harjoitustyöt ja molemmat kokeet hyväksytysti.

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssin jonka voi suorittaa täysin omaan tahtiin. Kurssin suorittamisen voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana heti sen jälkeen kun ilmoittautumislomake on vastaanotettu.

Anmälningsinformation

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.