Hösten
Kursnamn XaaS (Palvelutalous)
Kursdatum 01.09.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan LAB-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Jussi Mozo, Mika Tonder
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

XaaS (Palvelutalous)

01.09.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:  Opiskelija osaa:

  • kuvata pilvipalveluiden ja alustatalouden haasteita ja mahdollisuuksia palvelun suunnittelussa ja toimittamisessa asiakkaalle.
  • selittää palvelullistumisen / palveluistumisen ilmiönä ja arvioida sen merkitystä liiketoiminnassa.
  • selittää digitalisaation / digitalisoitumisen ilmiönä ja arvioida sen hyötyjä ja haasteita liiketoiminnassa.
  • soveltaa pilvipalveluajattelua palvelun arvioimisessa ja suunnittelussa.

Sisältö löytyy toteutussuunnitelmasta.

Förkunskapskrav

Suositeltava edeltävä osaaminen: markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi jossa on lisäksi vapaaehtoisia, MUTTA, HUOM!, opiskelijapalautteen perusteella hyvin suositeltavia Zoomissa toteutettavia verkkokohtaamista, joissa on itsenäistä työskentelyä tukevaa työpajatyöskentelyä vaihtuvissa pienryhmissä sekä verkkoluentoja.  Zoomeista tulee tallenteet.

Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista oppimistehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista, ja voi halutessaan sparrata ja parantaa kehittyvää tietopohjaansa, jota hän hyödyntää kurssin lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa teoriayhteenvetoa ja itse valittavan Xaas-palvelun benchmarkkausta varten.

Mer information

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Anmälningsinformation

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.