Hösten | Fullbokad
Kursnamn YAMK Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta
Kursdatum 24.10.2022 - 27.11.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB, Turism och kosthåll HUB, Hälsa och välmående HUB, Teknologi HUB, Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Jari Sarja
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

YAMK Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta

24.10.2022 - 27.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Opiskelija osaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtamisen kokonaisuuden, teoreettisen taustan sekä yhteydet liiketoimintastrategioihin. Opiskelija osaa johtaa yrityksen tai muun työyksikkönsä asiakkuuksia sekä suunnitella ja johtaa johdonmukaisesti niihin liittyvää kokonaisprosessia. Hän osaa toteuttaa sisäiset ja ulkoiset analyysit, tehdä asiakaslähtöisen liiketoimintamallin mukaiset ratkaisut sekä seurata ja varmistaa prosessin onnistuminen sen eri vaiheissa. Hän osaa kehittää asiakkuuksia yrityksen näkökulmasta hyödyntämällä teoriaa käytännön ratkaisuissa. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida liiketoimintaympäristöä koskevaa asiakastietämystä.

Sisältö:

  • asiakkuuksien johtamisen kokonaisuus sekä sitä kuvaava prosessi, jonka keskeisenä sisältönä ovat yrityksen sisäinen ja ulkoinen analysointi, strategian valinta, strategian toteuttaminen ja seuranta
  • keskeiset valinnat asiakkuuksien johtamisen kokonaisuudessa, asiakastyytyväisyysjärjestelmä, asiakashallinnan toimintamallit, kilpailijatieto sekä
  • liiketoimintaympäristöä koskeva tieto

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutustumalla annettuihin aineistoihin ja katsomalla opetusvideot, sekä suorittamalla annetut tehtävät opintojakson suorittamisaikana 24.10.-27.11.2022.

Oppimateriaali annetaan opintojaksolla.

Kehittämistehtävä on mahdollista (mutta ei pakollista) tehdä omalle organisaatiolle.

Info

Viisi (5) opintopistettä vastaa noin 135 tunnin työmäärää itsenäisenä työskentelynä.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi