Non-stop
Kursnamn Yhteiskehittämisen perusteet
Kursdatum 01.12.2023 - 30.06.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 1 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Annukka Jussila
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 19.05.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Yhteiskehittämisen perusteet

01.12.2023 - 30.06.2024

Beskrivning

SISÄLTÖ MODUULI 1 – Palvelumuotoilu MODUULI 2 – Yhteiskehittäminen

OPPIMISTAVOITTEET Opiskelija osaa

  • kuvata yhteiskehittämisen merkitystä asiakaslähtöisessä kehittämisessä
  • perustella palvelumuotoilua menetelmänä asiakaslähtöisessä kehittämisessä

Bedömningskriterier

Hyväksytty/hylätty

Osaamisen arviointi kohdistuu opetussuunnitelmien tavoitekuvauksiin ja osaamisen taso arvioidaan opinnon toteutussuunnitelmalla ilmoitetun arviointikriteeristön perusteella (Laurean tutkintosääntö).

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu. Ouriginalin käytöstä tehtävien tarkistuksen yhteydessä opettaja kertoo erikseen.

Arbetsformer och schemaläggning

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden Canvasiin rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Info

Opinto on suoritettavissa omassa aikataulussa 30.6.2024 mennessä. Suoritusmerkintä kirjataan opintoreksiteriin noin kahden viikon kuluessa suoritusmerkintäpyynnön jättämisestä.