Våren
Kursnamn Yhteisöjen kehittäminen YAMK
Kursdatum 18.01.2023 - 29.05.2023
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Humanistisk och pedagogisk HUB
Lärare Pia Lundbom ja Arto Lindholm
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.11.2022 - 08.01.2023
Anmälning

Yhteisöjen kehittäminen YAMK

18.01.2023 - 29.05.2023

Beskrivning

Yhteisöjen kehittäminen YAMK-opintojaksolla perehdytään monipuolisesti erilaisten yhteisöjen kehittämiseen. Yhteisön kehittämisen kannalta keskeisimpiä työelämän taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, luovuus, oppimiskyky, eettisyys ja oman toiminnan ymmärtäminen osana yhteisön dynamiikkaa. Opintojaksolla perehdytään polarisoituvaan ja eriytyvään yhteiskuntaan sekä taiteen ja kulttuurin keinoihin saada ihmiset osaksi yhteisöjä.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa toimia yhteisöjen kehittäjänä. Opiskelija oppii käyttämään myös taiteen ja kulttuurin keinoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen. Opiskelija tunnistaa alueellisen eriytymisen ongelmat ja kykenee reflektoimaan uudenlaista yhteisöllisyyttä, myös pelien avulla.

Sisältö:

  • yhteisöjen kehittämisen lähtökohdat ja toimintamallit
  • yhteisöjen kehittäminen pelien avulla
  • taide ja kulttuuri yhteisöjen kehittämisessä

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä moninaisten yhteisöjenkehittämisessä
  • tunnistaa erilaisten yhteisöjen erityistarpeet
  • tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä. Opintojaksossa on erilaisiin videoihin sekä aineistoihin tutustumistehtäviä, haastattelun tekoa sekä lukemistoa. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson kaikkien osioiden suorittamisesta

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin  toteutusaikana suoritettava kokonaisuus. Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Opintojakson tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.

Opintojakson materiaaleissa on varsinkin lukemistoja ja videotallenteita. Tehtävissä on muun muassa erilaisia kirjoitustehtäviä aineistoihin nivoutuen.

Info

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Mer information

Opiskelijapalautetta:

“Todella monipuoliset tehtävät, sopiva määrä, todella paneutuneet opettajat. Opin paljon sellaistakin, mistä nyt en suoraan hyödy, mutta oli kiinnostavaa hypätä sivuun omasta alasta. Tunsin tekeväni yhteisöllistä opintojaksoa enkä vain suorittanut yksinäni. Kommentointi toki vaikutti siihen, mutta myös se, miten ymmärsin opettajien valmistelleen opintokokonaisuutta. Hyvin tehty!!!”

“Kiitos paljon sujuvasta, mielenkiintoisesta ja monipuolisesta kurssista. Olen onnekas päästessäni mukaan.”

“Opintojakso on herättänyt paljon ajatuksia ja ideoita. Parasta on ollut päästä tutustumaan runsaspäisen opiskeijajoukon ajatuksiin aiheesta ja oppimaan niistä.”

“Jakson sisältö oli hyvää. Erityisesti pelillistäminen sekä taiteen ja kulttuurin merkitys herättivät innostusta kokeilla näitä asioita.”

“Monipuoliset materiaalit, jotka mahdollistivat teeman tarkastelun itselle vieraista näkökulmista.”