Sommaren
Kursnamn Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus
Kursdatum 22.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Hälsa och välmående HUB
Lärare Tuija Ketola ja Tuomas Lallukka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 07.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus

22.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.

Sisältö:

– Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet

– Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ

– Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt

– Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät

– Sosiaalinen raportointi

Bedömningskriterier

Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZXX2018-3007. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Info

Webinaarit, oppimistehtävä paritehtävänä sekä itsenäinen opiskelu. Webinaareissa on vierailijoita työelämästä.

Webinaarit (3 kpl) toteutuvat aikavälillä 22.5.-9.6.23. Oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä on 31.7.23. Oppimistehtävien arviointi ja opintosuoritusten kirjaaminen tapahtuu 31.8.23 mennessä. Tarkemmat tiedot Moodle-työtilassa opintojakson avauduttua.

Mer information

Kirjallisuus:

  • Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
  • Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu
  • Kurki, L. 1997. Sosiokulttuurinen innostaminen.
  • Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
  • Roivainen, I. 2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.