Hösten
Kursnamn Yleiset tietomallivaatimukset (BIM)
Kursdatum 29.08.2022 - 31.12.2022
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Timo Ronkainen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 15.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Yleiset tietomallivaatimukset (BIM)

29.08.2022 - 31.12.2022

Beskrivning

Keskeiset sisällöt

  • Rakennetun ympäristön tietomallinnus
  • Käyttötarkoitukset eri suunnitteluohjelmistoista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)
  • YTV2012 vaatimukset ja ohjeet
  • Tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC)
  • Käyttötarkoitukset mallin tarkistus-ja katselusovelluksista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Rakennetun tietomallinnuksen käsitteet
  • Yleiset tietomallivaatimukset
  • Hyödyntää tietomallia rakentamisen eri osa-alueilla
  • Tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet

Förkunskapskrav

Opintojaksolle ei vaadita aikaisempaa osaamista.

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu Moodle verkko-oppimisympäristössä suoritettaviin tentteihin ja tehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.