Hösten
Kursnamn Ympäristökasvatus
Kursdatum 24.10.2022 - 09.12.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Naturbruk och miljö HUB
Lärare Minna Tuominen
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Ympäristökasvatus

24.10.2022 - 09.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • oppii ympäristökasvatuksen peruskäsitteistön ja keskeisen sisällön
 • osaa tunnistaa ryhmädynamiikan peruskäsitteet ja ryhmän muodostumisen vaiheet
 • tunnistaa hyvän ohjaajan ominaisuudet
 • tekee havainnointia itsestään ryhmän jäsenenä ja reflektoi toimintaansa ohjaajana
 • työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja käyttää ympäristökasvatuksen metodeja
 • hän osaa soveltaa oppimaansa käytäntöön

Sisältö:

 • Kestävä elämäntapa
 • luonto- ja ympäristökasvatuksen käsitteistö,
 • ryhmädynamiikka
 • ohjaustaidot

Bedömningskriterier

H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Suoritustapa:

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen
  • Itsenäinen opiskelu
  • Materiaaliin perehtyminen
  • Reflektoiva esseeteksti (arviointiasteikko 0-5)
  • Ohjaustilanteen tekeminen ja sen raportointi videotallenteena (arviointiasteikko 0-5), toisten tuotosten opponointi (kahden esityksen) Moodlessa (arviointiasteikko 0-5)
  • itsearviointi hyväksytty-hylätty

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi