Non-stop
Kursnamn Ympäristönäytteenoton perusteet
Kursdatum 23.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Ympäristönäytteenoton perusteet

23.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Tunnistat erilaisia turvallisen elinympäristön kannalta keskeisiä erityyppisiä näytteenottokohteita (maaperä, talousvedet, luonnonvedet, jätenäytteet) ja tiedät näytteenoton merkityksen osana tutkimusta. Tunnistat näytteenottajan työnkuvaan liittyviä tehtäviä ja tarvittavaa osaamista ja osaat huomioida työskentelyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä näytteenottotehtävässä. Tiedät keskeisiä erilaisia näytteenottomenetelmiä. Osaat mainita ja luokitella erilaisia näytetyyppejä, osaat tunnistaa erityispiirteitä suomalaisesta ympäristössä, jotka tulisi huomioida näytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa. Osaat hahmottaa näytteenottosuunnitelmaan tarvittavia tekijöitä ja tunnistat keskeisiä virhelähteitä. Osaat tehdä perusnäytteenottoa ja huomioida tulosten tulkintaan vaikuttavia tekijöitä. Sisältö: Mikä on näyte ja miten sitä käsitellään ja säilytetään? Miksi näytteenottoa tarvitaan? Millaisia erityyppisiä näytteenottokohteita on? Mikä on näytteenottosuunnitelma? Miten näytteenotosta saatuja tuloksia käytetään? Mitä kuuluu näytteenottajan työnkuvaan? Millaisia työturvallisuusriskejä on näytteenottajan tehtävässä?

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuihin tehtäviin ja tenttiin (hyväksytty/hylätty).

Opintojakson suoritus perustuu opintojakson aikana tehtyihin tehtäviin ja lopuksi suoritettavaan tenttin, mikä on läpäistävä hyväksytysti.

Info

23.1.-31.8.2023. Koulutus alkaa 23.1.2023 ja sen jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on noin kaksi (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023