Hösten
Kursnamn Ympäristövastuullisuus organisaatiossa
Kursdatum 05.09.2022 - 12.12.2022
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Xamkin lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 08.08.2022 - 21.08.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Ympäristövastuullisuus organisaatiossa

05.09.2022 - 12.12.2022

Beskrivning

Tavoitteet: Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö: Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan? Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset? Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Johdanto Osio 1: Mitä on ympäristövastuullisuus? Osio 2: Ympäristövastuullinen organisaatio Osio 3: Ilmastovastuullinen organisaatio Osia 4: Vastuullisuutta ja sen viestintää Osio 5: Jatkuvasti kehittyvä vastuullisuus Loppupäätelmät

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Arviointi: Opiskelija osaa a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan b. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti c. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Arbetsformer och schemaläggning

Toteutus: Opintojaksolla edetään yksilöllisen aikataulun mukaisesti tehtäviä suorittaen. Kaikki tehtävät on kuvattu Learn alustan etusivulta löytyvästä opintojaksokuvauksesta. Käytössä on ehdollinen eteneminen eli yksi osio on suoritettava kokonaan valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. Tehtäviä arvioidaan viikon välein paitsi lomien ja juhlapäivien aikana.

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Tehtävissä käytettävä esimerkkiorganisaatio voi olla oma työpaikka.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristössä tai Xamk kirjastopalveluista. Joitakin avoimesti saatavilla olevia internetmateriaaleja käytössä.

Anmälningsinformation

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.