Sommaren | Fullbokad
Kursnamn Yrittäjän taloushallinto
Kursdatum 29.05.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Karelia ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB, Entreprenörskap HUB
Lärare Soile Vinni
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 14.05.2023
Kursförverkligande
Anmälningsinformation

Yrittäjän taloushallinto

29.05.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää yrityksen talouden suunnittelun, hoitamisen ja ohjaamisen perusteet sekä perusteet yritysrahoituksesta ja -verotuksesta. Opintojaksolta saa myös valmiuksia hyödyntää asiantuntijoita yrityksen taloudellisten asioiden suunnittelussa ja hoitamisessa. Opiskelija osaa asettaa yrityksen taloudelliselle kehitykselle tavoitteita, ohjata liiketoimintaa niiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteutumista.

Sisältö

 • Taloushallinnon keskeiset perusteet ja peruskäsitteet
 • Yrityksen kannattavuus ja sen seuranta
 • Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
 • Kirjanpito, talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
 • Suomen verojärjestelmän, elinkeinoverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet
 • Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Bedömningskriterier

Arviointiperusteet

Arvioitava oppimistehtävä, Moodlessa olevat tehtävät ja verkkotentit.

Arviointiasteikko H-5

Arbetsformer och schemaläggning

Opetus koostuu kuudesta osa-alueesta:

1. Orientaatio

2. Kannattavuus ja sen seuranta

3. Hinnoittelun perusteet

4. Ulkoinen laskenta ja sen järjestäminen

5. Verotus

6. Rahoitus

Opintojakso on virtuaalinen ja omassa aikataulussa opiskeltavissa. Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän luentomateriaalin, luentotallenteen ja tehtävät. Eri osioihin sisältyy osaamista testaavia Moodle-tenttejä. Opintojakso arvioidaan 31.8.2023 mennessä.

Info

Oppimateriaali

Kannattavuus, hinnoittelu, kirjanpito ja verotus:

 • Jormakka Raija, Koivusalo Kaija, Lappalainen Jaana, Niskanen Mervi. (2015) Laskentatoimi.
 • Eskola Anne, Mäntysaari Anne. (2007) Talousosaamisen perusteet.

Kirjanpidon perusteet:

 • Hirvonen Päivi, Nikula Antti-Pekka. (2008) Taloushallinnon perusteet.
 • Tuomi-Sorjonen Pia , Päivi Kosonen. (2015) Tilikausi.
 • Tomperi Soile. (2019) Käytännön kirjanpito.

Verotus:

 • Tomperi Soile. (2019) Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Mahdollisimman uusi painos verotusmuutosten vuoksi.

Mer information

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.