Non-stop
Kursnamn Yrittäjyys
Kursdatum 01.09.2021 - 31.07.2022
Yrkeshögskolan Humanistinen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Entreprenörskap HUB
Lärare Markus Suomi
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 16.08.2021 - 22.05.2022
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Yrittäjyys

01.09.2021 - 31.07.2022

Beskrivning

Yrittäjyyys -opintojaksolla tutustutaan oman yrittäjäprofiilin määrittämiseen, sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen, yrittäjyyteen uravaihtoehtona sekä oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin.

Tällä opintojaksolla teet matkan yrittäjyyteen itsessäsi: mietit omaa suhdettasi yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen, tutustut aloittaville yrittäjille suunnattuihin palveluihin sekä yrittäjyyden eri muotoihin. Lopuksi mietit omaa osaamistasi ja pääset esittämään sitä pitchausvideolla. Jaksolla paikannat itsesi suhteessa yrittäjyyteen ja saatat yllättyä lopputuloksesta: yrittäjyys on kenties lähempänä sinua kuin uskoitkaan!

Tavoitteet: Opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 • tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 • osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
 • osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Bedömningskriterier

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on aikaan ja paikkaan sitomaton ja se suoritetaan täysin itsenäisesti. Jaksolla ei ole webinaareja, mutta tarjolla on sen sijaan ohjaustunteja: jos sinulla on kysymyksiä, voit esittää ne ohjaustuntia varten. Esitetyt kysymykset käsitellään ohjaustunnilla kerran kuukaudessa.

Kuukausittaiset ohjaustunnit:

 • 10.09.2021 12.30 – 13.15
 • 08.10.2021 12.30 – 13.15
 • 05.11.2021 12.30 – 13.15
 • 03.12.2021 12.30 – 13.15
 • 14.01.2022 12.30 – 13.15
 • 11.02.2022 12.30 – 13.15
 • 18.03.2022 12.30 – 13.15
 • 08.04.2022 12.30 – 13.15
 • 06.05.2022 12.30 – 13.15

Mer information

Opiskelijapalautetta:

”Oman yrittäjyyden pohtiminen on ollut hedelmällistä. Yrittäjyys on selkiytynyt kurssin tehtävien myötä ja kynnys sivutoimisen yrittäjyyden aloittamiseen on madaltunut. Kurssilla oli mukavan monipuolisesti tehtäviä.”

”Monipuoliset tehtävät, jotka avasivat yrittäjyyttä hyvin. Kiinnostus yrittäjyyteen lisääntyi tai ainakin tiedostan paremmin haasteita ja iloja.”

”Voin suositella kurssia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille! Kurssi opettaa paljon yrittäjämäistä toimintaan, josta voi viedä oppimia toimintatapoja myös työelämän ulkopuolelle.”

”Kurssi oli erittäin selkeä ja rohkaiseva ensiaskelina kohti yrittäjyyttä!”

Anmälningsinformation

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.