Hösten
Kursnamn Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Kursdatum 12.09.2022 - 30.11.2022
Yrkeshögskolan Lapin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Teknologi HUB
Lärare Juhani Angelva
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

12.09.2022 - 30.11.2022

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnallisena toimintana ja tunnistaa erilaiset liiketoimintamahdollisuudet omassa toimintaympäristössään. Opiskelija tietää asiakaslähtöisesti toimivan yrityksen toimintaperiaatteet sekä innovatiivisuuden ja luovuuden merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelija tunnistaa omat valmiutensa toimia yrittäjänä ja kykenee tekemään uravalintaa yrittäjyyden suhteen.

Sisältö:

  • Yrittäjyyden eri muodot
  • Yrittäjämäinen toiminta
  • Myynti- ja markkinointi
  • Hinnoittelun perusperiaatteet
  • Kustannuslaskennan peruskäsitteet
  • Yritystoiminnan kannattavuuden arviointi, tilinpäätös- ja kassavirtalaskelmat
  • Keskeiset tunnusluvut

Bedömningskriterier

H-5

Itsearviointi: 1/3 Oppimistehtävät: 1/3 Tentti: 1/3

 

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Online- ja Moodle-ympäristöissä.

Anmälningsinformation

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi