Non-stop
Kursnamn Yrittäjyys osana uraa (kevät 2023)
Kursdatum 01.01.2023 - 31.07.2023
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla, Entreprenörskap HUB
Lärare Antti Sekki
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 31.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning

Yrittäjyys osana uraa (kevät 2023)

01.01.2023 - 31.07.2023

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • listata työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata sen yrittäjämäisen luonteen
 • valita omaan osaamisen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
 • kuvata oman osaamisensa sekä osaa verrata sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
 • laatia henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtää sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
 • kuvata myyntityön alkeet

Bedömningskriterier

Jokainen moduuli arvioidaan erikseen ja siitä saa arvosanan. Mikäli opiskelija suorittaa jokaisen moduulin, on loppuarvosana moduuliarvosanojen keskiarvo. Mikäli jonkin moduulin arvosana jää alle minimiarvon, opiskelija ei saa kyseisestä moduulista suoritusmerkintää laisinkaan.

Arbetsformer och schemaläggning

Online-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa omaan tahtiin. Opintojakso muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisalustalla. Lue moduulien tarkemmat sisällöt toteutussuunnitelmalta.

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op)
 • Alustatalouden ansaintamahdollisuudet (1 op)
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op)
 • Freenlace-yrittäjän laskentatoimi (1 op)
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op)

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti