Non-stop
Kursnamn Yrittäjyys osana uraa (YAMK)
Kursdatum 01.01.2024 - 31.07.2024
Yrkeshögskolan Laurea-ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch HUBBEN för alla
Lärare Antti Sekki
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå Högre YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 27.11.2023 - 29.02.2024
Kursförverkligande
Anmälning

Yrittäjyys osana uraa (YAMK)

01.01.2024 - 31.07.2024

Beskrivning

Opiskelija osaa

 • kehittää omaa liiketoimintaa
 • analysoida omaa yrittäjyysmieltä ja -rohkeutta

Förkunskapskrav

Bedömningskriterier

Jokainen moduuli arvioidaan erikseen ja siitä saa arvosanan. Mikäli opiskelija suorittaa jokaisen moduulin, on loppuarvosana moduuliarvosanojen keskiarvo. Mikäli jonkin moduulin arvosana jää alle minimiarvon, opiskelija ei saa kyseisestä moduulista suoritusmerkintää laisinkaan.

Arbetsformer och schemaläggning

Online-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa omaan tahtiin.

Opintojakso muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisalustalla.

Tulevaisuuden työelämä (1 op)

 • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja erityisesti sen yrittäjämäisen luonteen. Opiskelija hahmottaa yrittäjyyden monimuotoisuuden ja saa hyvän käsityksen eri yrittäjyysmuodoista ja niiden haasteista

Alustatalouden ansaintamahdollisuudet (1 op)

 • Moduulin tavoite: Opiskelija saa kattavan käsityksen alustatalouden eri muodoista ja niiden mahdollisuuksista lisätulojen ansaitsemisen näkökulmasta. Kurssin jälkeen opiskelijaa osaa valita omaan osaamisen soveltuvimmat alustat.

Oman osaamisen tunnistaminen (1 op)

 • Moduulin tavoite: Moduulin haastaa opiskelijan pohtimaan ja tunnistamaan omaa osaamistaan sekä vertaamaan sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin. Kyseisen pohdinnan jälkeen opiskelijalle syntyy selvä kuva siitä, mitä osaamista henkilökohtaisella tasolla tulisi kehittää, jotta tavoiteltu urapolku mahdollistuu. HUOM! Kyseisen moduulin alaisuudessa on mahdollista kehittää myös omaa liikeideaa!

Freenlace-yrittäjän laskentatoimi (1 op)

 • Moduulin tarkoitus: Opiskelija ymmärtää kirjanpidon ja kassanhallinnan perusteet. Tämän osaamisen perusteella opiskelijat ymmärtävät henkilökohtaisen tuntikirjanpidon merkityksen osana oman osaamisen tai tuotteen hinnoittelua. Moduulin tarkoituksena on antaa käytännön ohjeita opiskelijan oman yrityksen (palvelun/tuotteen) hinnan laskemiseksi.

Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op)

 • Moduulin tavoite: Opiskelija ymmärtää myyntityön alkeet, ymmärtää myyntityön merkityksen yrittäjänä toimisen suhteen ja oppii hahmottaa oman kyvykkyytensä mahdollisissa myynti- tai asiakaspalvelutilanteessa.

Info

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4.
 • Sekki, A. (2021). Alustatalousyrittäjyys – opas sivutuloista kiinnostuneelle. Bookcover.
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti

Mer information

Opintojakso Osakkuus osana uraa sopii jatkoksi Yrittäjyys osana uraa -opinnolle.