Non-stop
Kursnamn Yrityksen kirjanpito ja talousraportointi 5 op, nonstop
Kursdatum 08.01.2024 - 05.06.2024
Yrkeshögskolan Satakunnan ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Milka Vahtoranta
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 20.11.2023 - 15.04.2024
Kursförverkligande
Anmälning
Anmälningsinformation

Yrityksen kirjanpito ja talousraportointi 5 op, nonstop

08.01.2024 - 05.06.2024

Beskrivning

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ulkoisen laskentatoimen tuottaman informaation merkityksen yritykselle ja sen sidosryhmille. Hän tunnistaa taloushallinnon näkökulmasta keskeisimmät yrityksen ja ulkoisen laskentatoimen prosessit. Opiskelija osaa kirjata tilikauden liiketapahtumat kahdenkertaisen kirjanpidon periaattein. Opiskelija tuntee tilinpäätökseen kuuluvien taseen ja tuloslaskelman perusrakenteen ja keskeisen tietosisällön sekä osaa laatia ne. Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen perusperiaatteet.

Sisältö

Ulkoinen laskentatoimi yritystoiminnan kuvaajana, yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta, ulkoisen laskentatoimen prosessi. Kirjanpidon peruskäsitteet, liiketapahtumien kirjaaminen, tilinpäätökseen sisältyvien taseen ja tuloslaskelman laatiminen. Arvonlisäverotuksen pääpiirteet.

Bedömningskriterier

1-5.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso on 100% verkossa toteutettava nonstop-toteutus.

Opintojakson Moodle-alustalle on koottuu itsenäistä opiskelua tukevia lyhyitä nauhotteita, harjoituksia sekä muuta materiaalia. Opiskelija etenee alustalla itsenäisesti tutustuen materiaaliin ja tehden tehtäviä.

Opintojakso on jaettu kahteen osaan. Suorittaessaan hyväksytysti ensimmäisen osan, opiskelija on saavuttanut osaamisen tason arviointikriteerien 1-3 mukaisesti. Halutessaan opiskelija voi lopettaa opintojakson suorittamisen tähän. Suorittamalla opintojakson toisen osan, opiskelija voi saavuttaa osaamisen tason 4 – 5. Kumpikin osuus sisältää pakollisia harjoitustehtäviä sekä tentin.

Mer information

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Anmälningsinformation

Tälle nonstop-opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.

Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.