Hösten
Kursnamn Yrityksen taloushallinto
Kursdatum 02.09.2024 - 18.12.2024
Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 4 SP

Bransch Business HUB
Lärare Viljo Arohonka
Email
För öppna YH studenter Avgiftsbelagd
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 05.08.2024 - 23.08.2024
Kursförverkligande
ÖPPNA YH anmälning
Anmälningsinformation

Yrityksen taloushallinto

02.09.2024 - 18.12.2024

Beskrivning

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella.
  • Opiskelija osaa tilinpäätöksen tietojen perusteella laskettavien perustunnuslukujen laskutavan ja sisällön sekä osaa selvittää näiden tunnuslukujen antaman informaation merkityksen.
  • Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä.
  • Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa.

Sisältö:

  • tilinpäätöksen osat ja niiden keskeinen sisältö
  • kannattavuuden ja taloudellisen aseman arviointi
  • katetuottoanalyysi
  • budjetoinnin ja hinnoittelun perusteet
  • talouden tunnusluvut

Förkunskapskrav

Laskentatoimen perusteet.

Bedömningskriterier

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa arvioida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteita sekä osaa katetuottoanalyysin perusteet.

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen ja annettujen tunnuslukujen perusteella. Opiskelija osaa käyttää hyväkseen mm. katetuottoanalyysiä yrityksen kannattavuuden tarkastelussa.

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa arvioida ja analysoida yritysten kannattavuutta ja taloudellista asemaa yrityksen tilinpäätöstietojen perusteella. Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen perusteet, tehtävät ja sen erilaiset hyväksikäyttömahdollisuudet yrityksessä ja hallitsee hyvin katetuottoanalyysin soveltamismahdollisuudet.

Arbetsformer och schemaläggning

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tehtäville on annettu viimeiset palautuspäivät ja lopuksi on tentti.

Info

Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot Word, Excel ja PowerPoint.

Anmälningsinformation

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.