Sommaren
Kursnamn Yritystoiminnan perusteet
Kursdatum 22.05.2023 - 25.08.2023
Yrkeshögskolan Kajaanin ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 3 SP

Bransch Business HUB
Lärare Maritta Seppälä
Email
För öppna YH studenter Nej
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 13.03.2023 - 05.05.2023
Anmälning
Anmälningsinformation

Yritystoiminnan perusteet

22.05.2023 - 25.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet:

Opiskelija

 • on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen
 • osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti
 • osaa kuvata yrityksen perustoiminnot

Sisältö:

 • yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
 • yrittäjämäinen tapa toimia
 • toiminta-ajatus ja liikeidea
 • yritystoiminnan perusmalli
 • sidosryhmät
 • yritysmuodot
 • riskienhallinta
 • logistiikka
 • markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa

Bedömningskriterier

0 – 5

Arbetsformer och schemaläggning

Verkko-opinnot oman aikataulun mukaisesti

Anmälningsinformation

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.