Non-stop
Kursnamn Yritysverotus
Kursdatum 23.01.2023 - 31.08.2023
Yrkeshögskolan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kursens språk Finska
Studiepoäng 5 SP

Bransch Business HUB
Lärare Xamk lehtori
Email
För öppna YH studenter Avgiftsfri
Nivå YH

Frågor relaterade till registreringspraxis
Anmälningstid 21.11.2022 - 28.05.2023
Kursförverkligande
Anmälning
ÖPPNA YH anmälning

Yritysverotus

23.01.2023 - 31.08.2023

Beskrivning

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa. Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen. Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot. Sisältö: Mikä on verotuksen rooli yrityksessä? Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan? Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon? Miten veroilmoitus laaditaan?

Förkunskapskrav

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Bedömningskriterier

a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa. b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti. e. Osaat valita tarkoituksenmukaiset laskentamenetelmiä ja tekniikat.

Arviointiasteikko

1-5

Arbetsformer och schemaläggning

Yritysverotus Suunnittelusta tilinpäätökseen. Soile Tomperi. (2022) Learnin materiaali.

Info

23.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 24.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.