Differentiaali- ja integraalilaskenta

-
3 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Kurssilla käsitellään yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa. Kurssi sisältää mm. derivaatan ja integraalin määritelmät ja niiden sovelluksia tekniikan alalla. Sovelluksissa käsitellään mm. optimointia, pinta-alojen ja painopisteiden määrittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää derivaatan ja integraalin käsitteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisimpiin tekniikan sovelluksiin.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen opiskelu verkossa käyttäen moodle-alustaa. Moodlessa ovat luentomateriaali, ratkaistut esimerkit ja opetusvideot kurssin jokaisesta esimerkkitehtävästä. Kurssin aikana on saatavissa opettajan antamaa etäohjausta.

Utvärderind: 

Numeroarviointi 1 – 5 perustuu kurssin Moodlessa tehtävään tenttiin.

Lärare: Heikki Kokkonen
Email: heikki.kokkonen@seamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 01.05.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL