Digitaaliset kuntoutuspalvelut

-
5 SP

Hub:  Kuntoutusala

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteena on, että opiskelija osaa:
• kuvata digitaalisia palveluja kuntoutusalan näkökulmasta
• arvioida erilaisia palveluja sekä niiden uudistumista
• Innovoida ja kehittää uudenlaisia digitaalisia palveluja sekä palveluprosesseja

Arbetsformer och schemaläggning: Aloituswebinaari ti 14.1. klo 10-11 Zoomissa Työskentely pääosin itsenenäisesti verkossa, osan tehtävistä voi tehdä pareittain tai pienessä ryhmässä Opintojakson suoritusaika 8 viikkoa Oppimisalustana Optima
Utvärderind: 
Numeroarvio, arviointiasteikko H-5 Osa tehtävistä arvioidaan hyväksytty/hylätty
Lärare: Johanna Leskelä
Email: johanna.leskela@laurea.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@laurea.fi


Registreringsdatum: 18.11.2019 - 01.12.2019
Datum: 14.01.2020 - 31.05.2020