Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

-
5 SP

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien syntymisen ehkäisemisessä on keskeistä
ongelmien puheeksi ottaminen. Kun ongelmat otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se vaikuttaa ratkaisevasti yksilön elämänlaatuun. Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä, tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset ja tietää puheeksioton periaatteet.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot

Utvärderind: 

Hyväksytty/Hylätty

Lärare: Minna Lappalainen
Email: minna.lappalainen@karelia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@karelia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 01.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 31.12.2019