Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Mielenterveys- ja päihdeongelmien syntymisen ehkäisemisessä on keskeistä
ongelmien puheeksi ottaminen. Kun ongelmat otetaan puheeksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa se vaikuttaa ratkaisevasti yksilön elämänlaatuun. Opintojaksolla opiskelija laajentaa ja syventää tietojaan mielenterveys- ja päihdeongelmiin vaikuttavista tekijöistä, tuntee ehkäisevän työn muodot ja suositukset ja tietää puheeksioton periaatteet.

Mål: Mielenterveys ja siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Päihdeongelmien syntyyn vaikuttavat tekijät. Ehkäisevän työn lähtökohdat, muodot ja suositukset. Kunnan vastuut ja velvollisuudet ja lainsäädäntö. Mielenterveys- ja päihdeongelmien puheeksiottaminen.
Arbetsformer och schemaläggning: 

virtuaalitoteutus, oppimistehtävä, verkkotentti

Utvärderind: 

hyväksytty/hylätty

Lärare: Minna Lappalainen
Email: Minna.Lappalainen@karelia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@karelia.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 12.05.2019
Datum: 03.06.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL