EkoPro

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla, Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson laajuus on 3 opintopistettä ja se on toteutettu niin, että opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintojakson kolme osaa, Luonto ja luonnonvarat, Ihminen ja ympäristö sekä Ympäristö ja kuormitus sisältävät tutorille palautettavia tehtäviä sekä keskustelutehtävän.

Opintojakso suoritetaan Optima oppimisalustalla Averkon opintokierrosten aikataulun mukaisesti.

Mål: Opintojakso antaa opiskelijalle käsityksen ympäröivästä luonnosta, sen tilasta sekä ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteista eri muodoin.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot

Utvärderind: 

”Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista hyväksytysti sekä aktiivista osallistumista keskusteluun.”

Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 08.05.2019 - 21.08.2019
KURSEN ÄR FULL