Elintarvikkeet ja ravitsemus

-
5 SP

Hub:  För alla, Naturbruk och miljö, Turism och kosthåll, Hälsa och välmående, Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson tavoitteet: Opiskelija tuntee elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet. Hän osaa arvioida ruokaa ravintoaineiden lähteenä ja hänellä on valmiuksia laskea ravinnon saantia erilaisista aterioista. Osaa tulkita ja selittää ruoanvalmistukseen liittyviä kemiallisia ja fysikaalisia ilmiöitä, opiskelija osaa tulkita suomalaisten ravitsemussuositusten tavoitteita ja niiden toteuttamista käytännössä.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opiskelu; harjoitustyöt ja oppimistehtävät, keskustelutehtävät, Moodle-tentti. Aikaa kurssitehtävien suorittamiseen on 30.7.2019 asti

Utvärderind: 

numeroarviointi 0-5

Tidigare studier: Edeltäviä opintoja ei tarvita.
Lärare: Mari Kinnunen
Email: mari.kinnunen@seamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 14.05.2019 - 30.07.2019
KURSEN ÄR FULL