Energia ja ympäristö

-
2 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija tuntee ja ymmärtää tärkeimmät energia-alan käsitteet, tuntee globaalit energialähteet ja energiankulutuksen kohteet sekä kansainvälisen ja kansallisen energia- ja ilmastopolitiikan. Lisäksi opiskelija tuntee ilmastopolitiikan tavoitteisiin liittyvän lainsäädännön ja keskeiset ohjauskeinot.
Opiskelija tunnistaa merkittävimmät päästöt maahan, veteen ja ilmaan sekä niiden vaikutukset ympäristöön ja terveyteen.
Ilmastopolitiikka, ilmastonmuutos, ympäristövastuullisuus, kestävä kehitys, ympäristölainsäädäntö ja ohjauskeinot, energianlähteet ja energiankäyttö, kiertotalous, ilmastopäästöt ja niiden vaikutukset, ympäristövaikutukset ja niiden hallinta, hiilidioksidipäästöjen laskenta, jätehuollon perusteet.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opetus, arvioitavat harjoitustehtävät, itsenäinen opiskelu.
Verkko-opetus toteutetaan Optima-oppimisympäristössä.

Utvärderind: 

Hyväksytty/hylätty

Tidigare studier: ei
Lärare: Marjukka Nuutinen
Email: marjukka.nuutinen@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 15.09.2019
Datum: 01.10.2019 - 15.12.2019