Englannin kielen valmentavat opinnot

-
2 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Humanistisk och pedagogisk, Språk och kommunikation, Kulttuuriala

Språk: 
Beskrivning: 

Itsenäisesti verkossa suoritettava englannin kielen valmentava kurssi, jossa pääpaino on peruskieliopissa. Sanasto on kulttuuripainoitteista.

Mål: Pystyy ymmärrettävästi kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti arkielämän tilanteissa englannin kielen perusrakenteet halliten
vahvistaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoaan suoriutuakseen muista tutkintoon kuuluvista englannin opinnoista. kielen perusrakenteet ja sanasto sekä niiden soveltaminen vapaa-ajan ja työelämän tilanteisiin liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa harjoituksissa (esim. sähköpostit, tervehtiminen ja itsensä esitteleminen, puhelinkeskustelut, tarkennuksen pyytäminen )
oman alan kirjalliseen ja suulliseen viestintään tutustuminen.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen työskentely verkossa

Utvärderind: 

Numeroarvio 1-5

Lärare: Kirsi MacKenzie
Email: kirsi.mackenzie@humak.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis:  avoinamk@humak.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 01.06.2019 - 31.07.2019