Englannin perusteet

-
3 SP

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

Kurssilla kerrataan pääasiassa englannin kielen perusrakenteita, valmistautuen esimerkiksi ammattikorkeakoulun muihin kielikursseihin. Valmistautuminen tapahtuu tutustumalla verkko-oppimisalustalla lyhyesti teoria-osaan ja tekemällä sitten harjoituksia ja pienimuotoisia osatenttejä eri aiheista. Kurssilla tutustutaan myös kohteliaaseen sähköpostiviestintään ja tutustutaan muihin opiskelijoihin esim. äänitteiden avulla.
Suuri osa tehtävistä on automaattitarkisteisia, mutta osasta opiskelija saa joko vertaispalautetta tai palautetta opettajalta. Kurssin aikana järjestetään tarpeen mukaan ACP verkkoklinikka kysymysten esittämiseen. Opintojakson lopussa tehdään verkkotentti kurssin aiheista.
Kurssi vaatii opiskelijalta omaa motivaatiota ja aloitteellisuutta edetä opinnoissa itsenäisesti ja aikataulun mukaan.

Mål: Opintojakson painopiste on peruskielitaidon kertaamisessa ja viestintätaitojen harjoittamisessa Opintojaksolla käydään läpi keskeisten rakenteiden muodostusta: verbien aikamuodot, kysymys- ja kieltolauseet, adjektiivien ja adverbien vertailu, prepositiot, artikkelit, passiivi, ehtovirkkeet, konjunktiot.

Tavoitteena on, että opiskelija osaa
- kielen perusrakenteet niin hyvin, että selviää myöhemmistä kieliopinnoista
- käyttää hyvin arkipäivän kieltä
- keskustella ja kirjoittaa itselleen tutuista aiheista
Arbetsformer och schemaläggning: 

Itsenäinen työskentely ja ryhmätyöskentely.

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Ella Hujala
Email: ella.hujala@lamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@lamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 07.04.2019
Datum: 01.05.2019 - 28.06.2019
KURSEN ÄR FULL