Englannin tehovalmennus

-
3 SP

Hub:  Språk och kommunikation

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat ilmaista itseäsi kirjallisesti ja suullisesti englanniksi keskeisimmissä viestintätilanteissa. Osaat hyödyntää erilaisia englannin opiskelun apuvälineitä esimerkiksi tekstin tuottamisessa ja ääntämisen sekä sanavaraston kehittämisessä. Kehität kieltenopiskelutaitojasi.

Opintojakson sisältö
Mitkä ovat keskeisimmät englannin kielen rakenteet, joita tarvitset työtehtävissäsi? Miten reagoit tavallisissa puhetilanteissa? Kuinka laadit lyhyitä tekstejä englanniksi? Kuinka kehität ääntämistäsi ja sanavarastoasi ja kuvaat tapahtumia oikeassa aikamuodossa? Miten kehität kieltenopiskelutaitojasi ja käytät apuvälineitä tehokkaasti?

Arbetsformer och schemaläggning: Itsenäistä opiskelua verkon välityksellä.
Utvärderind: 
Arviointikriteerit- hyväksytty/hylätty Opintojakso on hyväksytty kun kaikki tehtävät ja verkkotentit on hyväksytysti palautettu. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty
Tidigare studier: Ei edeltävyysehtoja
Lärare: Heini Haapaniemi
Email: heini.haapaniemi@xamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@xamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 15.09.2019
Datum: 07.10.2019 - 21.12.2019