Environmental History

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Naturvetenskaplig, Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

The students gets an understanding and new perspectives of current environmental challenges by looking into global environmental history, the interrelationship between nature and humans through time.

Arbetsformer och schemaläggning: 

The course is virtual

Utvärderind: 

Pass/fail and formative feedback on the assignments are given

Lärare: Stefan Heinänen
Email: stefan.heinanen@novia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: anta.kronqvist@novia.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 27.05.2019
Datum: 03.06.2019 - 23.08.2019