Esimiesviestintä

-
3 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  För alla

Språk: 
Beskrivning: 

Oivallat viestinnän ja vuorovaikutustaitojen merkityksen esimiestyön olennaisena osana ja hahmotat esimiesviestintään vaikuttavia tekijöitä esimiehen, työyhteisön ja organisaation tasoilla. Opit viestintä- ja vuorovaikutustapoja, joilla hyvän esimiehen tulisi viestiä työyhteisössään.

Mål: <h3>Sisältö:</h3> viestintä osana esimiestyötä, esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat, esimiehen vuorovaikutustaidot, viestintä muutostilanteessa, palautteen anto osana esimiesviestintää, esimiehen haastattelu.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, artikkeleihin ja esimiehen työhön tutustuminen ja tiedon hyödyntäminen omissa oppimistehtävissä. Essee-tyyppisten tekstien ja blogitekstien tuottaminen.
Opintoihin sisältyy neljä virtuaalioppituntia joko tallennettuina tai reaaliaikaisesti: (16.5. klo 10:00-11:30), (21.5. klo 10:00-11:30), (23.5. klo 10:00-11:30), (28.5. klo 10:00-11:30).

Utvärderind: 

hyväksytty/hylätty

Lärare: Satu Saarinen
Email: Satu.Saarinen@karelia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@karelia.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 28.04.2019
Datum: 13.05.2019 - 31.07.2019
KURSEN ÄR FULL