Esimiesviestintä

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Högre YH, Business

Språk: 
Beskrivning: 

Osaamistavoitteet:
Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille.

Sisältö:
Esimiesviestinnän merkitys
Esimiesviestinnän keinot ja kanavat
Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet
Kriisiviestintä
Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä

Arbetsformer och schemaläggning: Verkkokurssi
Utvärderind: 
0 - 5
Lärare: Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: marja.haapavaara@kamk.fi


Registreringsdatum: 02.09.2019 - 15.09.2019
Datum: 02.09.2019 - 31.12.2019