Esimiesviestintä

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: KYAD005. Opintojaksolla paneudutaan yrityksen ja esimiehen viestintävalmiuksien parantamiseen erityisesti muutos- ja kriisitilanteissa sekä omien viestintävalmiuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Mål: Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee esimiesviestinnän perusteet ja ymmärtää viestinnän merkityksen, keinot ja kanavat. Lisäksi hän osaa analysoida hyviä esimiesviestinnän käytänteitä ja haasteita sekä osaa soveltaa viestinnän periaatteita työyhteisöviestinnän ja johtamisen näkökulmasta eri kohderyhmille. Sisältö: Esimiesviestinnän merkitys Esimiesviestinnän keinot ja kanavat Viestinnän johtaminen, konfliktit ja haasteet Kriisiviestintä Esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi, DevMoodle

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Elina Jääskeläinen
Email: elina.jaaskelainen@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 20.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL