Espanjan alkeiskurssi

-
6 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Språk och kommunikation

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakso koostuu luvusta Esittely sekä kahdeksasta moduulista. Jokainen moduuli koostuu sanastosta, kieliopista, videotiedostoista, harjoituksista ja espanjankielisten alueiden kulttuuria käsittelevistä osioista. Opintojaksolla on 6-7 verkkotapaamista, jota tallennetaan ja julkaistaan opintojakson oppimisalustalla. Opiskelijan tulee osallistua vähintään neljään (4) verkkotapaamiseen.

Mål: Opiskelija osaa kommunikoida espanjan kielellä kirjallisesti ja suullisesti tavallisissa vapaa-aikaan ja työhön liittyvissä tilanteissa. Opiskelija tuntee espanjankielistä kulttuuria, perinteitä yms. Osaamistavoitteet perustuvat Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin A1-B1.
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkko-opinnot

Utvärderind: 

”0-5.
Opiskelijan tulee palauttaa vähintään 75 % opintojakson harjoitustehtävistä, jotka sisältävät käännösharjoituksia, kuullun- ja luetunymmärtämisharjoituksia, suullisia harjoituksia ja sanastoharjoituksia.

Opintojakson puolivälissä ja lopussa on verkkotentti.

Lärare: averko@centria.fi
Email: averko@centria.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: averko@centria.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 08.05.2019 - 28.08.2019
KURSEN ÄR FULL