Excel-osaamista tutkimustyön tarpeisiin

-
3 SP

Hub:  Naturvetenskaplig, Teknologi, Business

Språk: 
Beskrivning: 

Perehdytään Excelin tilasto-ominaisuuksiin. Opiskelija osaa laskea eri tilastollisia tunnuslukuja sekä koko populaatiosta että erilaisista ryhmistä. Opiskelija kykenee tekemään erilaisia graafeja ja taulukoita sekä ryhmittelemään asioita. Hänelle ymmärtää korrelaation ja tilastollisen testauksen alkeita. Pivot-taulukoiden käyttö.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Opiskelija tekee Excel-tehtävät ja palauttaa ne Moodleen. Nämä arvostellaan ja niiden perusteella tulee arvosana. Tenttiä ei ole. Kurssi alkaa 3.6.19 ja jatkuu 31.8 asti. Kurssissa on opetusvideoita kuhunkin tehtävään. Opiskelija työskentelee tehtävien kanssa itsenäisesti.

Utvärderind: 

numeroarvio

Tidigare studier: Aikaisempaa Excel -osaamista ei tarvita.
Lärare: Leo Sippola
Email: leo.sippola@seamk.fi, puh. 0408304215
Frågor relaterade till registreringspraxis: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 14.04.2019
Datum: 03.06.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL