Studera var det passar dig bäst!

I CampusOnline.fi – portalen finns det också Öppna YH-kurser som är öppna för alla. På denna sida har vi listat de kurser, som också erbjuds till fackförbunden*.
Kursutbudet publiceras den 15.11.2021 och anmälningen startar den 22.11.2021

 

*Fackförbundet  JHL, JYTY och Tradenomiliitto.

Våren Favorit
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Esimiestyö ja johtaminen

21.01.2022 - 30.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 15.11.2021 - 10.01.2022
Våren Favorit
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Esimiestyö ja johtaminen

21.01.2022 - 30.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 15.11.2021 - 10.01.2022
Våren Favorit
Karelia ammattikorkeakoulu
Union logo
3 SP

Esimiesviestintä

24.01.2022 - 31.03.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 16.01.2022
Våren Favorit
Savonia-ammattikorkeakoulu
Union logo
3 SP

Etäergonomia

10.01.2022 - 31.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 15.12.2021
Våren Favorit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Hajautettu työ ja etäjohtaminen

01.02.2022 - 30.04.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 23.01.2022
Non-stop Favorit
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Henkilökohtaisen talouden hallinta

01.09.2021 - 31.07.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 16.08.2021 - 22.05.2022
Non-stop Favorit
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Henkilökohtaisen talouden hallinta

01.09.2021 - 31.07.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 15.11.2021 - 22.05.2022
Non-stop Favorit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla

04.01.2022 - 31.12.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 31.05.2022
Non-stop Favorit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Hyvinvointia positiivisen psykologian keinoilla

04.01.2022 - 31.12.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 31.05.2022
Våren Favorit
LAB-ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio

12.01.2022 - 27.03.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 12.12.2021
Våren Favorit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Ikääntyneen ruoka- ja ravitsemispalvelut

01.02.2022 - 30.04.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 23.01.2022
Våren Favorit
Karelia ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Ikämoninaisuuden johtaminen

17.01.2022 - 02.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 09.01.2022
Våren Favorit
Karelia ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Ikämoninaisuuden johtaminen

17.01.2022 - 02.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 09.01.2022
Sommaren Favorit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Ilmastokestävät ruokapalvelut

16.05.2022 - 07.08.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 01.05.2022
Non-stop Favorit
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Infektioiden torjunta (nonstop-aloitus)

18.01.2022 - 20.03.2023
Kursens språk: Finska
Nivå: YH
Registreringsperiod: 15.11.2021 - 18.12.2022
Non-stop Favorit
Savonia-ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Innovaatio-osaaminen (yamk)

15.09.2021 - 31.07.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 22.11.2021 - 30.04.2022
Våren Favorit
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Järjestöjohtaminen

10.01.2022 - 27.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 15.11.2021 - 31.12.2021
Våren Favorit
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Union logo
5 SP

Järjestöt kestävää tulevaisuutta rakentamassa

10.01.2022 - 27.05.2022
Kursens språk: Finska
Nivå: Högre YH
Registreringsperiod: 15.11.2021 - 31.12.2021