Fakta inom din bransch

-
3 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakson koodi: KLVK032

Mål: Osaamistavoitteet:
Opiskelija: syventää tietämystä alastaan;-perehtyy talouselämää, matkailua ja yritysmaailmaa koskeviin ajankohtaisiin asioihin; osaa poimia olennaiset asiat tekstistä muodostamalla niistä eri tyyppisiä kirjallisia tuotoksia; kehittää valmiuttaan kertoa kirjallisesti ja suullisesti oman alansa toimijoista sekä toiminnoista ruotsiksi.

Sisältö:
Talouselämä
Matkailupalvelut
Yritysmaailma
Ajankohtaisia asioita
Arbetsformer och schemaläggning: 

Verkkokurssi + lähitentti esim. omassa korkeakoulussa

Utvärderind: 

0-5

Lärare: Jaana Bäckman
Email: jaana.backman@kamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: tiina.silvennoinen@aikopa.fi


Registreringsdatum: 18.03.2019 - 30.04.2019
Datum: 20.05.2019 - 31.08.2019
KURSEN ÄR FULL