Fysiikka 2

-
5 SP

Hub:  Naturvetenskaplig, Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija tuntee ja hallitsee virtausmekaniikan, olomuotojen fysiikan, lämpöopin ja lämmönsiirtymisen keskeiset käsitteet, sisällöt sekä luonnonlait ja osaa soveltaa niitä matematiikkaa apuna käyttäen myöhemmin koulutusohjelmassa opiskeltavissa opintokokonaisuuksissa.

Arbetsformer och schemaläggning: Itsenäisesti tai pienissä ryhmissä tehtävät harjoitustyöt ja laboratoriotyö. Itsenäisesti suoritettava tentti viikolla 51.
Utvärderind: 
Numeroarvio
Tidigare studier: Potenssien ja juurien käsittely, lausekkeiden sieventäminen, derivointi, ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöiden, eksponenttiyhtälöiden, juuriyhtälöiden sekä yhtälöparien ja yhtälöryhmien ratkaiseminen.
Lärare: Ville Kotimäki
Email: ville.kotimaki@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.09.2019
Datum: 01.09.2019 - 31.12.2019