Henkilöverotus

-
5 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Osaaminen: Henkilöverotusta koskevien säännösten soveltaminen tavallisimpiin käytännön tilanteisiin. Erilaisten tulojen ja vähennysten vaikutusten laskeminen maksettavien verojen määrään. Veroehdotuksen tarkistaminen ja täydentäminen. Perintö- ja lahjaveron määrään vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen. Henkilöverotukseen liittyvien oikeuslähteiden analysoiminen ja henkilöverotusta koskevien ongelmien ratkaiseminen. Verosuunnitteluun liittyvien yleisten näkökohtien hahmottaminen. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen

Käsiteltävät asiat: Ansiotulojen verotus, pääomatulojen verotus, yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus, perintö- ja lahjaverotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, verotusmenettely.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso toteutetaan 100 %:sti verkossa 4.9. – 27.10. välisenä aikana.

1. Opettajalta opintojakson aloitusviesti ja linkki opintojakson Moodle-pohjaan sekä kurssiavain lähetetään opiskelijan samk-sähköpostiin 4.9. klo 22.00 mennessä.
2. Opintojakson aloituskontakti pidetään virtuaalisesti keskiviikkona 4.9. klo 16.30 opettajan henkilökohtaisessa HILL-huoneessa. Aloituskontaktiin osallistuminen ei ole pakollista mutta suotavaa. Aloituskontakti nauhoitetaan, joten jos et pääse osallistumaan, voit katsoa tallenteen.
3. Opintojakson aihealueista on linkitetty Moodleen nauhoitteita, jotka opiskelijan tulee kuunnella ennen tehtävien tekemistä.
4. Kirjallisuus. Ks. kohta Oppimateriaali ja suositeltu kirjallisuus. Opiskelijan tulee tutustua huolellisesti kirjallisuuteen ennen tehtävien tekemistä.
5. Verkkotehtävät.

Utvärderind: 

Opintojakso arvostellaan arvosanoin 1-5. Lisätiedot arviointiperusteista löytyy opintojaksoselosteelta.

Annan information: 

Huomaathan, että opintojakso käynnistyy jo 4.9.2019. Tämän vuoksi opintojaksolle on normaalia lyhyempi ilmoittautumisaika: 26.-28.8.19.

Lärare: Suvi Lehtonen
Email: etunimi.sukunimi@samk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@samk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 28.08.2019
Datum: 04.09.2019 - 25.10.2019
KURSEN ÄR FULL