Hyvinvointiteknologia

-
5 SP

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

”Opintojakson ydinsisältöinä ovat hyvinvointiteknologian
• sovellusalueet ja hyödyntäminen asiakastyössä
•kehittämistarpeet
•eettiset periaatteet

Tavoitteet:
Opiskelija
– osaa käyttää hyvinvointiteknologiassa käytettäviä sovelluksia (potilastietojärjestelmät, hyvinvointipelit, etädiagnostiikka ja -auttaminen, virtuaaliterapia)
– osaa soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
– ymmärtää hyvinvointiteknologian kehittämistarpeita
– ymmärtää hyvinvointiteknologian käyttöön liittyvät eettiset periaatteet”

Arbetsformer och schemaläggning: 

Opiskelija työskentelee kurssin aikana itsenäisesti MoodleRooms-oppimisalustalla tutustuen annettuun materiaaliin sekä suorittaen annetut kirjalliset ja tiedonhakutehtävät kurssin aikana.

Utvärderind: 

Hyväksytty / hylätty, hyväksytty suoritus vaatii jokaisen osion hyväksytyn suorittamisen määräajassa

Tidigare studier: "Perustiedot sosiaali- ja terveysalan palveluista, niiden tavoitteista, alan toimintaympäristöistä ja työmenetelmistä
Lärare: Titta Riihimäki
Email: titta.riihimaki@diak.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoin@diak.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 02.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 08.11.2019
KURSEN ÄR FULL