Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Hälsa och välmående

Språk: 
Beskrivning: 

Hyvinvointiteknologian verkkokurssilla perehdyt erilaisiin teknologisiin sovelluksiin sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä. Opintojakso antaa perusvalmiudet hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen asiakastyössä ja ymmärtää digitalisaation mahdollisuudet palveluprosessissa. Opintojaksolla hyödynnetään uusia pedagogisia ratkaisuja oppimisen mahdollistamiseksi. Tule ubiikkiin oppimisympäristöön oppimaan kanssamme uusinta hyvinvointiteknologiaa.

Kohderyhmä/Osallistujat: Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja työntekijät

Osaamistavoitteet

– Ymmärtää keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet
– Ymmärtää hyvinvointiteknologian osa-alueet
– Ymmärtää robotiikan mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
– Osaa hyödyntää, käyttää ja soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
– Osaa soveltaa jotakin teknologiaa asiakkaan palveluprosessissa
– Tietää hyvinvointiteknologian uusimmat kehityssuunnat

Keskeinen sisältö

– Johdanto hyvinvointiteknologiaan
– Keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet ja sovellukset
– Robotiikka sosiaali- ja terveysalalla
– Hyvinvointiteknologia asiakastyössä
– Virtuaaliset oppimisympäristöt oppimisen tukena
– Tulevaisuuden teknologia

Arbetsformer och schemaläggning: 

– 100% verkkokurssi (Moodle)
– 1 lähipäivä elokuussa 2019 (voi suorittaa lähi- tai etäopiskeluna)

Utvärderind: 

Arviointi perustuu verkkotehtäviin.
Arviointiasteikko: 0-S (hyväksytty/hylätty)

Tidigare studier: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Lärare: Minna Kaija-Kortelainen
Email: minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@savonia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 16.09.2019 - 30.11.2019
KURSEN ÄR FULL