Kansantalous

-
5 SP

Hub:  För alla, Business

Språk: 
Beskrivning: 

Me jokainen tarvitsemme kansantaloudellista tietoa. Kansantalouden toiminta vaikuttaa meidän oman taloutemme lisäksi myös työnantajiemme ja eri toimialojen toimintaan. Kurssilla tutustutaan keskeisiin kansantaloustieteen ajatuksiin. Teoria pyritään kytkemään käytäntöön seuraamalla kansantalouden ajankohtaisia tapahtumia luotettavista julkaisuista. Kurssi etenee enimmäkseen Lindholmin ja Kettusen oppikirjojen mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
– tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
– ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
– osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
– osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa
– osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua

Keskeinen sisältö

– Kansantaloustieteen peruskäsitteet
– Joustot
– Kansantalouden tilinpidon perusteet
– Talouskasvu
– Suhdannevaihtelut
– Kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino ja keinot niiden saavuttamiseksi

Arbetsformer och schemaläggning: 

100% verkkokurssi (Moodle)

Utvärderind: 

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.
Arviointiasteikko: 0-5

Tidigare studier: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Lärare: Timo Salopelto
Email: timo.salopelto@savonia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@savonia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 20.09.2019 - 05.12.2019
KURSEN ÄR FULL