Kasvintuotannon suunnittelu

-
6 SP

Hub:  Naturbruk och miljö

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija tuntee keskeisten viljelykasvien viljelytekniikan ja tuntee sadonmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden merkityksen laadullisesti ja määrällisesti hyvän sadon tuottamiseksi. Opiskelija osaa tehdä viljan ja perunan sadon laadun määrityksiä ja arvioida sadon käyttökelpoisuutta. Opiskelija osaa laatia viljely- ja viljelykiertosuunnitelman viljelysuunnitteluohjelmaa apuna käyttäen. Opiskelija tunnistaa keskeisimpiä rikkakasveja, kasvitauteja ja tuhoeläimiä. Opiskelija osaa suunnitella monipuolista viljelyä harjoittavan tilan tasapainoiset koneketjut niin, että työt saadaan suoritettua ajallaan ja kestävän viljelyn mukaisesti. Opiskelija tuntee työkoneiden käytön tehontarpeet ja energiankulutuksen.

Arbetsformer och schemaläggning: Itsenäinen verkkotyöskentely. Verkkoluennot, verkkomateriaali, kurssin työtilassa olevat ja ilmoitetut materiaalit.
Utvärderind: 
0-5
Tidigare studier: Peltoviljelyn perusteet
Lärare: Ulla Heinonen
Email: ulla.heinonen@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.09.2019
Datum: 01.09.2019 - 31.12.2019