Kauran mahdollisuudet liiketoiminnassa ja kuluttajatrendit

-
5 SP

Hub:  Naturbruk och miljö, Turism och kosthåll, Teknologi, Business, Entreprenörskap

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:
Opiskelija tuntee keskeisimmät asiat elintarvikekauran liiketoimintamahdollisuuksista, ja miten kuluttajatrendit muokkaavat kauran kysyntää.
Opiskelija ymmärtää kauran merkityksen ravitsemukselle, terveysvaikutukset, soveltuvuuden erityisruokavalioihin, ja kauralle myönnetyt terveysväittämät.
Opiskelija tuntee suomalaisen kauran vientimahdollisuudet ja siihen liittyvät ajankohtaiset hankkeet.
Opiskelijalla on valmiudet hyödyntää kauraan liittyvää tutkimustietoa markkinointiviestinnässä, sekä seurata kauran kysyntään ja vientimahdollisuuksiin liittyvää keskustelua, ajankohtaisia tutkimuksia ja selvityksiä.
Opiskelija tuntee alan keskeisiä toimijoita ja tunnistaa alan tulevaisuuden osaamistarpeet.

Sisältö:
Kauran kysyntää ohjaavat kuluttajatrendit
Kaura ravitsemuksessa ja osana erityisruokavalioita
Kauran vientimahdollisuudet
Kauraan liittyvät ajankohtaiset viestintä- ja tutkimushankkeet

Arbetsformer och schemaläggning: Webinaarit, itsenäinen opiskelu, yhteistoiminnallinen oppimispiirityöskentely verkossa.
Utvärderind: 
Hyväksytty/hylätty
Lärare: Sanna Luoto
Email: sanna.luoto@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 02.09.2019
Datum: 09.09.2019 - 27.10.2019