Käyttöjärjestelmät

-
6 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet: Opiskelija ymmärtää käyttöjärjestelmän tarkoituksen ja tietokonelaitteiston toimintaperiaatteen. Opiskelija hallitsee keskeiset työkalut ja komentorivikomennot Windows- ja Linux-käyttöjärjestelmien osalta. Opintojaksolla käytetään Windows 10 ja Ubuntu -käyttöjärjestelmiä.

Opintojakson on tarkoitus vahvistaa opiskelijan taitoja käyttöjärjestelmien hallinnassa ja tehostaa tietokoneen päivittäistä käyttöä.

Opintojakson sisältö:
******************************************************
– Laitteistovirtualisointi ja tietokoneen laitteistoon tutustuminen
– Windows: Käyttöjärjestelmän käyttöönotto ja esittely
– Windows: Verkko-ominaisuudet
– Windows: Tiedonhallinta
– Windows: Tietoturvaominaisuudet
– Windows: Käyttäjienhallinta
– Windows: Järjestelmätyökalut ja ylläpito
– Windows: Levyjen hallinta
– Linux: Tiedostojärjestelmä, keskeisimmät komentorivikomennot
– Linux: Tiedosto- ja hakemisto-oikeudet
– Linux: Paketinhallinta, prosessinhallinta, syöteet ja tulosteet
– Linux: Unix-työkalut
– Linux: Käyttäjienhallinta

Arbetsformer och schemaläggning: 

Opintojakso toteutetaan täysin itsenäisesti. Opiskelija tutustuu kunkin aihealueen materiaaliin ja tekee aihetta vastaavat käytännön harjoitukset. Harjoitukset palautetaan annettuun päivämäärään mennessä. Lisäksi opintojakson lopussa järjestetään opintojakson aihealueita mittaava käytännön tentti, jonka opiskelija tekee etänä omalla koneellaan.

Utvärderind: 

Arvosana 0-5

Lärare: Antti Häkkinen
Email: antti.hakkinen@jamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@jamk.fi


Registreringsdatum: 11.09.2019 - 01.10.2019
Datum: 01.10.2019 - 15.12.2019