Kiertotalouden perusteet

-
5 SP

Hub:  Teknologi

Språk: 
Beskrivning: 

Opiskelija oppii kiertotalouden perusteisiin kuuluvia käsitteitä ja toimintamalleja annettujen eri kotimaisten ja kansainvälisten lähdeaineistojen kautta. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja mikä merkitys kiertotaloudella on kansantaloudelle, hyvinvoinnille ja ympäristölle. Opiskelija syventää kiertotalouteen liittyvää osaamistaan valitsemasta aihepiiristä, mikä voi liittyä esim. jätteiden käsittelyyn, uusiutuviin luonnonvaroihin tai energiaan, ekosuunnitteluun, elinkaariajatteluun tai tuotantoprosesseihin.

Opintojakson tavoitteena on perehtyä kiertotalouden peruskäsitteisiin ja toimintamalleihin. Opiskelija oppii kiertotalouden periaatteista ja niiden merkityksestä yhteiskunnassa. Tavoitteena on lisäksi syventää osaamista tai tietämystä opiskelijan itse valitsemasta kiertotalouden aihepiiristä.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Utvärderind: 

Arvosanat 0-5, perustuen kirjatenttiin ja kirjallisuustyöhön.

Annan information: 

Avoimen AMKin POLKUopiskelijoille maksuton, muille avoimen AMKin opiskelijoille maksullinen.

Lärare: Kantanen Mari-Selina, Tyni Sanna
Email: etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@lapinamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 21.10.2019 - 13.12.2019
KURSEN ÄR FULL