Kirjanpito ja raportointi

-
10 SP

Hub:  Business

Språk: 
Beskrivning: 

Opintojakso kokoaa yhteen taloushallinnon ja rahoituksen keskeisimmät osaamiset, joista on hyötyä niin aihealueen tulevalle asiantuntijalle/palveluammattilaiselle, kuin myös muihin suuntautumisiin keskittyvälle opiskelijalle. Opiskelija oppii tuntemaan talous- ja rahoitushallinnon merkityksen ja roolin osana yrityksen johtamista, sekä eri toimintojen vaikutuksen yrityksen kannattavuuteen. Opintojen aikana perehdytään erilaisiin tapoihin tuottaa laskentatoimen avulla olennaista tietoa yrityksen johtamisessa tarvittavien päätöksentekoa varten. Opintojaksossa opitaan hoitamaan yrityksen juoksevaa kirjanpitoa eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja verot huomioon ottaen. Opiskelija oppii laatimaan kirjanpidon pohjalta tuloslaskelman ja taseen, laskemaan verotettavan tulon, sekä analysoimaan näitä raportteja.

Arbetsformer och schemaläggning: 

Virtuaalitoteutus Haaga-Helian Moodlessa, sisältäen esimerkiksi webinaareja, testejä, työskentely kirjanpito-ohjelmalla, esitys videolla.

Utvärderind: 

0-5

Annan information: 

Katso tarkemmat tiedot opintojaksokuvauksesta.

Tidigare studier: Edeltävyysehto: opiskelija hallitsee laskentatoimen perusteet
Lärare: Anne Arkima ja Ulrika Lindblad
Email: anne.arkima@haaga-helia.fi ja ulrika.lindblad@haaga-helia.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@haaga-helia.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 30.09.2019
Datum: 21.10.2019 - 31.01.2020
KURSEN ÄR FULL