Yhteystiedot

Contact:

Yrkeshögskolan Centria: averko@centria.fi
Diakonia yrkeshögskola: avoin@diak.fi
Haaga-Helia yrkeshögskola: campusonline@haaga-helia.fi
Humanistiska yrkeshögskolan: avoinamk@humak.fi
Tavastlands yrkeshögskola: koulutuksentukipalvelut@hamk.fi
Högskolan på Åland: sven.schauman@ha.ax
Jyväskylä yrkeshögskola: campusonline@jamk.fi
Yrkeshögskolan i Sydvästra Finland: campusonline@xamk.fi
Kajana yrkeshögskola: campusonline@kamk.fi
Yrkeshögskolan Karelia: campusonline@karelia.fi
Lahtis yrkeshögskola: avoinamk@lamk.fi
Lapplands yrkeshögskola: campusonline@lapinamk.fi
Yrkeshögskolan Laurea: avoinamk@laurea.fi
Metropolia Ammattikorkeakoulu: virve.prami@metropolia.fi
Yrkeshögskolan Novia: anita.kronqvist@novia.fi
Uleåborgs yrkeshögskola: campusonline@oamk.fi
Saimens yrkeshögskola: tiina.matikainen@saimia.fi
Yrkeshögskolan i Satakunta: campusonline@samk.fi
Yrkeshögskolan Savonia: campusonline@savonia.fi
Seinäjoki yrkeshögskola : paivi.vahasalo@seamk.fi
Tammerfors yrkeshögskola: campusonline.tamk@tuni.fi
Åbo yrkeshögskola: campusonline@turkuamk.fi
Vasa yrkeshögskola: susan.sundqvist@vamk.fi
Yrkeshögskolan Arcada: stig.blomqvist@arcada.fi

Samarbetshögskolor

I samarbetet med portalen för studier deltar 24 yrkeshögskolor:

Den här sidan använder Google Analytics-cookies. Information som samlas in av dessa cookies överförs till och lagras på Googles servrar, varav en del kan finnas utanför EU och som i så fall omfattas av den lokala dataskyddslagstiftningen. Mer information om Googles sekretesspolicy och Google Analytics finns på: Google Analytics privacy overview