Kulttuurin rahoitus

-
5 SP

Oppet för Open University-studenter

Hub:  Språk och kommunikation, Kulttuuriala

Språk: 
Beskrivning: 

Tavoitteet:

Opiskelija:
– ymmärtää makrotalouden toimintamekanismeja ja osaa tulkita niihin liittyviä tunnuslukuja
– hallitsee rahoituslähteet ja osaa soveltaa niitä
– tietää rahoitusmekanismit ja osaa soveltaa niitä
– tietää luoviin toimialoihin liittyvät käsitteet ja niiden alueellisen, valtakunnallisen ja kansainvälisen merkityksen
– tuntee sponsoroinnin ja yritysyhteistyön käytäntöjä ja osaa soveltaa niitä.

Opintojakso on läpikäynyt eAMK-hankkeen valmennusohjelman, jossa on huomioitu verkkototeutuksille luodut laatukriteerit.

Sisältö:

– Joukkorahoitus, sponsorointi ja yritysyhteistyö
– Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen julkinen rahoitus ja yksityinen voittoa tuottamaton rahoitus kulttuurituotannon näkökulmasta

Opiskelijapalautetta:

”Tämä oli tärkeä kurssi itselleni tulevaisuutta ajatellen. Lähdin kurssille olettamuksella, etten tiedä kulttuurin rahoittamisesta mitään, huomatakseni, että tiedän sittenkin. Kurssi vahvisti taitojani hakea eri rahoitusmahdollisuuksia luovasti. Tehtävät syvensivät käsityksiäni liittyen eri rahoituskanaviin. Sain kurssilta työkaluja ja ennen kaikkea rohkeutta hakea rahoitusta tuleviin projekteihin.”

”Töiden ja muiden opintojen ohella erittäin inhimillinen ja mukava kurssi.”

”Kiitos kurssista ja mielenkiintoisista tehtävistä! Kurssi jää varmasti mieleen sen erilaisuuden vuoksi. Monipuolinen sisältö ja mielekkäitä tehtäviä.

Arbetsformer och schemaläggning: Opintojakso sisältää webinaarin: 15.11.2019 klo 14:15–15:45 Opintojakso suoritetaan BB Open LMS -verkko-oppimisympäristössä.
Utvärderind: 
Numeroarvio asteikolla 0-5 Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2) 1 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää välttämättömät aiheeseen liittyvät teoreettiset ja soveltavat periaatteet. Opiskelijalla soveltamiskyky on kuitenkin vakavasti puutteellinen. Opiskelija hallitsee 40–54% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 2 tai tyydyttävä: Opiskelija ymmärtää aiheeseen liittyviä tärkeimpiä teoreettisia ja soveltavia periaatteita. Opiskelija osaa soveltaa tietojaan aiheeseen liittyvissä tyypillisissä tilanteissa, mutta osoittaa huomattavaa epävarmuutta muilta osin. Opiskelija hallitsee 55–64% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - hyvä (3-4) 3 tai hyvä: Opiskelija osoittaa hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa pääosin asianmukaisesti. Opiskelija osoittaa kuitenkin epävarmuutta joidenkin moniulotteisempien näkökohtien hallinnassa. Opiskelija hallitsee 65–74% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. 4 tai hyvä: Opiskelija osoittaa erittäin hyvää teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta ja osaa soveltaa taitoa asianmukaisesti. Opiskelija kykenee itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelijan teoreettisen tai taitoperustaiseen aineksen hallintaan liittyvät virheet eivät ole perustavaa laatua. Opiskelija hallitsee 75–89% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista. Arviointikriteerit - kiitettävä (5) 5 tai kiitettävä: Opiskelija osoittaa erinomaista teoreettisen ja soveltavan tiedon tuntemusta sekä osaa soveltaa taitoa erittäin hyvin. Opiskelija kykenee laajaan itsenäiseen työskentelyyn sekä kirjallisten että taitoperustaisien tehtävien osalta. Opiskelija hallitsee 90–100% opintojakson sisällöistä ja tavoitteista.
Lärare: Niila Tamminen
Email: niila.tamminen@humak.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: avoinamk@humak.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 03.10.2019
Datum: 24.10.2019 - 31.12.2019