Kulturportfölj: Sverige (Ruotsin kulttuuria)

-
3 SP

Hub:  För alla, Språk och kommunikation, Högre YH

Språk: 
Beskrivning: 

Virtuaaliopintojakson jälkeen opiskelija omaa tietoja kohdemaasta, sen yhteiskunnasta, tapakulttuurista ja työelämän toimintatavoista. Opiskelija ymmärtää kohdemaan kulttuurin ominaispiirteitä ja tunnistaa kulttuurien väliseen viestintään vaikuttavat tekijät. Hän osaa sopeuttaa omaa viestintäänsä kohdemaan kulttuurin huomioiden.

Opintojakso suoritetaan ajalla 23.9. – 24.11.2019

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • kulttuuritietous (mm. eri teorioiden pohjalta)
  • stereotypiat
  • kulttuurishokki
  • tapakulttuuri vapaa-ajalla ja työelämässä

Kurssi on jaettu neljään moduuliin, jotka suoritetaan itsenäisesti Optima-oppimisympäristössä.

Aikatauluta opintosi. Opintojakson suorittaminen vie n. 80 tuntia. Voit suorittaa opiskelusi sinulle sopivaan tahtiin, kuitenkin 24.11.2019 mennessä.

Arbetsformer och schemaläggning: 
  • Ohjattu Itsenäinen opiskelu, tiedonhaku, oman kulttuuritaustan reflektointi kohdemaan kulttuuriin, itsearviointi
  • Opintojaksolla ei ole tenttiä.
  • Opintojaksolla ei ole opettajaa, eli olet itse vastuussa oppimisestasi! Lue tarkasti tehtävänannot.
  • Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta. Loppuarvioinnissa katsotaan, että tehtävät täyttävät annetut kriteerit.
  • Kriteeristö ja muu tarkempi ohjeistus OPTIMAssa. Kurssi arvioidaan opintojakson päätyttyä 24.11. jälkeen.
Utvärderind: 

Hyväksytty/hylätty

Annan information: 

Opintojakson tehtävät tulee suorittaa ohjeistetusta ja palauttaa määräpäivään mennessä.

Lärare: Katriina Vesanen
Email: katriina.vesanen@turkuamk.fi
Frågor relaterade till registreringspraxis: campusonline@turkuamk.fi


Registreringsdatum: 26.08.2019 - 09.09.2019
Datum: 23.09.2019 - 24.11.2019
KURSEN ÄR FULL